วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว


               ชื่อ          นางสาวพรพิศ      ตุ้มสูงเนิน              ตำแหน่ง      ครูผู้สอน
               จบการศึกษา           ครุศาสตร์บัญฑิต  เอกสังคมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                ปัจจุบันสอนวิชา       สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                ระดับชั้นที่สอนชั้น    ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่  3
                 ครูที่ปรึกษาชั้น         ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น